Bí nhật hữu cơ

60.000đ

Bí nhật hữu cơ: trái tầm 400gr đến 600gr. Trái bí dễ sử dụng. Độ ngon, độ ngọt, đồ bùi cao.


Còn hàng

Bình luận